Bedrijfsongeval of Arbeidsongeval

Letselschade Bedrijfsongeval of Arbeidsongeval

Bij een bedrijfsongeval op uw werk is al snel sprake van werkgevers-aansprakelijkheid en kunt u erop rekenen dat uw schade door het bedrijfsongeval volledig vergoed gaat worden.

Aansprakelijkheid werkgever

De waarborgen die de werkgever moet geven voor de veiligheid op de werkvloer is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Zo dient de werkgever rekening te houden met fouten die haar werknemers op de werkvloer kunnen maken waardoor letsel door arbeidsongevallen kan ontstaan. De werkgever dient de nodige instructies te geven, maar ook toezicht te houden of die instructies ook worden nageleefd. Schiet de werkgever hierin tekort en loopt u als werknemer letselschade op bij een bedrijfsongeval, dan is uw werkgever aansprakelijk voor de vergoeding van uw letselschade door het bedrijfsongeval. Sommige werknemers maken echter geen werk van het hun overkomen arbeidsongeval, omdat zij bang zijn om hun baan te verliezen of bang zijn dat de werkgever dwars gaat liggen.

Letselschade expert inschakelen

LetselHelpdesk adviseert om de letselschade door bedrijfsongevallen te melden zodat haar letselschade experts in nauw overleg met u een aansprakelijkstelling kan formuleren zodat uw schade vergoed wordt. Nagenoeg iedere werkgever is namelijk voor een dergelijke aansprakelijkheid verzekerd. De werkgever zal dan ook geen nadeel ondervinden als haar verzekeraar de schade door het bedrijfsongeval aan u gaat vergoeden. In de meeste gevallen zal dan ook de goede relatie tussen u als werknemer en uw werkgever niet verstoord worden.

Misschien meent u dat de oorzaak van het u overkomen ongeval, geheel aan uzelf te wijten is, omdat u zelf niet goed heeft opgelet. Bijvoorbeeld bij het bedienen van een gevaarlijke machine. Dan nog kan er sprake zijn van werkgevers-aansprakelijkheid en kan uw schade met succes gevorderd worden bij de verzekeraar van uw werkgever.

Bedrijfsongeval door collega

Het kan ook zijn dat u letselschade heeft opgelopen doordat uw collega een fout maakte. Ook daarvoor is de werkgever aansprakelijk en kan u een beroep doen op de verzekeraar voor de vergoeding van uw schade door het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract heeft, of werkzaam bent voor een uitzendbureau.

Gratis hulp en advies

Informeer naar de mogelijkheden voor het ontvangen van een schadevergoeding bij bedrijfsongevallen bij de letselschadespecialisten van de LetselHelpdesk. Bel het 0800 – 0110 of mail info@letselhelpdesk.nl voor advies.