fietsongevallen

Wanneer u met uw fiets bent aangereden door een motorvoertuig, dan is de eigenaar of de houder van de sterke verkeersdeelnemer (motorrijtuig) aansprakelijk voor de schade. Alle schade die u door het fietsongeluk heeft opgelopen, zoals schade aan uw fiets en verwondingen, wordt vergoed door de verzekering van de tegenpartij.

Wanneer u een schadevergoeding wilt claimen moet u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Bij het claimen van een letselschadevergoeding is het verstandig om een letselschadebureau of specialist in te schakelen. De letselschade specialisten van LetselHelpdesk.nl geven u advies over de schadevergoeding, helpen u bij de aansprakelijkheidstelling, verzorgen de volledige communicatie en correspondentie met de tegenpartij en verhalen voor u de opgelopen schade.

Heeft u vragen of advies nodig?

Bel gratis 0800 – 0110 en wij geven u direct gratis advies. Wij beantwoorden graag uw vragen omtrent het claimen van letselschade door een fietsongeluk en het inschakelen van onze letselschade specialisten. U kunt ook ons contactformulier invullen. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.

 

Kosten juridische bijstand

De juridische bijstand en advies van onze letselschade specialisten is kosteloos. Alle kosten van buitengerechtelijke rechtshulp worden verhaald op de wederpartij wanneer deze aansprakelijk is voor het verkeersongeval. Wij claimen gratis uw letselschade.

Fietser beschermt door Nederlandse Wegenverkeerswet

Fietsers worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermt bij een aanrijding (fietsongeluk) met een sterke verkeersdeelnemer. De aansprakelijkheid op grond van de Wegenverkeerswet is een vorm van risicoaansprakelijkheid, omdat schuld of verwijtbaarheid niet hoeft te worden aangetoond om een verplichting tot schadevergoeding vast te stellen.

Fietser aangereden door auto

Wanneer u als fietser op een openbare weg wordt aangereden door een auto, is de eigenaar of de houder van de sterke verkeersdeelnemer (motorrijtuig) 100% aansprakelijk voor de schade. Er zijn een aantal situaties waarin hiervan kan worden afgeweken.

 1. wanneer de eigenaar van het motorvoertuig overmacht aan kan tonen
 2. wanneer sprake is van eigen schuld bij de benadeelde (de fietser).

Wanneer de eigenaar van het motorvoertuig geen overmacht aan kan tonen en de fietser geen eigen schuld heeft aan het fietsongeluk, dan moet de eigenaar van het motorvoertuig 100% van de geleden schade vergoeden.

Schadevergoeding bij eigen schuld fietser

Van eigen schuld bij de fietser is sprake wanneer het fietsongeval mede aan het verkeersgedrag van de fietser te wijten is, zoals door rood rijden of ’s avonds zonder licht fietsen Voorwaarde is wel dat de fietser 14 jaar of ouder is. Wanneer er sprake is van eigen schuld bij de fietser, dan krijgt de fietser nog steeds minimaal 50% van de schade vergoed. De eigenaar van de auto zal dan minimaal 50% van de geleden schade moeten vergoeden.

Kinderen onder 14 jaar altijd 100% schadevergoeding

Kinderen jonger dan 14 jaar, die betrokken zijn bij een ongeval waarbij zij zijn aangereden door een auto, motorfiets, bromfiets of scooter, hebben altijd recht op volledige schadevergoeding (100 %). Ook wanneer zij zelf schuldig zijn aan het ontstaan van het ongeval.

Wat kan ik claimen aan schadevergoeding?

Volgens het Nederlands recht dient alle schade die voortvloeit uit het fietsongeval waarvoor een ander aansprakelijk is te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade.

Vergoeding voor materiële schade

Materiële schade is alle schade die in geld waardeerbaar is, zoals bijvoorbeeld:

 • inkomensschade ofwel verlies van verdienvermogen als gevolg van arbeidsongeschiktheid
 • ziekenhuiskosten
 • kosten van medische behandelingen
 • kosten van revalidatie
 • reiskosten
 • telefoonkosten en portokosten
 • (buiten)gerechtelijke kosten van een rechtszaak

Vergoeding voor immateriële schade

De letselschadevergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Onder immateriële schade valt alle schade welke niet concreet op geld waardeerbaar is, zoals bijvoorbeeld:

 • leed
 • pijn
 • gederfde levensvreugde

Schadevergoeding claimen?

Bel onze helpdesk gratis op 0800 – 0110. Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschadevergoedingen, het claimen van een letselschadevergoeding of het inschakelen van onze letselschade specialisten. U kan ook ons contactformulier invullen. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.