OPS letsel

OPS is de verzamelnaam voor een reeks fysieke en psychische stoornissen die je kan krijgen door veelvuldige of langdurige blootstelling aan schadelijke oplosmiddelen. De volledige benaming is Organisch Psychosyndroom door Solventen.

In Nederland komen naar schatting enkele honderdduizenden mensen in aanraking met oplosmiddelen in één of andere vorm. Blootstelling aan deze producten veroorzaakt ernstige gezondheidsrisico’s. Vooral vakmensen, maar ook hobbyisten, kunnen best op hun hoede zijn.
Oplosmiddelen (solventen) zijn vluchtige vloeistoffen waarin andere stoffen oplossen. Benzeen, tolueen, styreen, terpentine, thinner en alcohol zijn maar enkele voorbeelden. Verf, lak, lijm en sommige schoonmaakmiddelen bestaan voor een aanzienlijk deel uit deze oplosmiddelen.

Oplosmiddelen zijn zeer schadelijk voor onze gezondheid. Omwille van hun vluchtigheid en vetoplossend vermogen worden ze nochtans op grote schaal gebruikt. Ze maken inkten vloeibaarder, doen verf beter uitstrijken en laten schoonmaakmiddelen makkelijker vuil en vet verwijderen.
Ze komen in het lichaam terecht door het inademen van dampen of door contact met de huid.
De ziekte tast het zenuwstelsel aan met diverse lichamelijke en psychische klachten tot gevolg. Ze is voor zowel de patiënt als de omgeving zeer belastend en wordt vaak verkeerd ingeschat. Je kan OPS het best vergelijken met een beginnende vorm van dementie.

De letselschadespecialisten van de LetselHelpdesk hebben ervaring in de onderzoeken van OPS letsel. Informeer hiervoor bij de LetselHelpdesk:  Bel gratis 0800 – 0110