Sport en letsel

Bij letsel opgelopen bij sportactiviteiten is de vaststelling van aansprakelijkheid vaak complex. De LetselHelpdesk adviseert u in dit geval uitdrukkelijk om de zaak te laten beoordelen door één van haar letselschade specialisten. Zo een beoordeling is gratis.

Er is namelijk in de loop der jaren behoorlijk wat jurisprudentie op het gebied van sport en spel. En bijna geen enkele situatie is vergelijkbaar. Kortom, de moeite waard om uw zaak te laten beoordelen teneinde te weten te komen of verhaal van uw letselschade mogelijk is.

De ouders van een kind die onder toezicht van de gymleraar risicovolle gymoefeningen moet doen en daarbij letsel oploopt, kunnen doorgaans met succes de verzekeraar van de school aanspreken voor de letselschade.

Een personeelsuitje door de werkgever georganiseerd, waarbij je min of meer verplicht aan mee moet doen, levert al snel werkgeversaansprakelijkheid op indien bij bepaalde activiteiten letsel wordt opgelopen door de werknemers.

Het blijft echter belangrijk om voor het aansprakelijkheidsonderzoek een letselschade-jurist in te schakelen. Bel gratis 0800 – 0110 . Bij het onderzoek dient namelijk met het volgende rekening te worden gehouden.

Eigen schuld

Het niet vooraf treffen van de nodige beschermingsmaatregelen tegen letsel, zoals het dragen van de voorgeschreven beenbeschermers, de tokkel, helm, kan een gedeeltelijk eigen schuld opleveren.

Ongelukkige samenloop

Er is geen sprake van onrechtmatig handelen indien het letsel is veroorzaakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Bijvoorbeeld,  als twee voetballers in een kopduel letsel oplopen of als een schaatser uit de bocht vliegt en tegen een andere schaatser botst, dan zal er snel sprake zijn van een ongelukkig toeval waardoor letsel is opgetreden. Van onrechtmatig handelen is dan geen sprake en daarom kan aansprakelijkheid niet worden gevestigd.

Stilzwijgende toestemming

In de rechtsdoctrine is wel eens gepleit voor het aannemen van een stilzwijgende toestemming, bijvoorbeeld bij bokswedstrijden, om letsel toe te brengen. De vraag die zich dan onmiddellijk aandient is dan ook of het aannemen van een stilzwijgende toestemming ook voorziet op schade toebrengende handelingen die abnormaal gevaarlijk zijn of die niet tot de normale risico’s van de sport in kwestie behoren.

Tuchtrecht

De sporttuchtrechter of arbitragecommissie, kan ook een rol spelen in de beoordeling of een gedraging naar de normen en de regels van de sport zijn overtreden. Desalniettemin is een zelfstandige toetsing door de civiele rechter altijd nog een optie.

Jurisprudentie

Organisator motorrace aansprakelijk voor letselschade toeschouwer door ongeval. Zo kan de schade die aan de toeschouwers van een motorcross is ontstaan, doordat een van de motorrijders komt te vallen en met volle vaart door de afrastering het publiek inschuift, geweten worden aan het niet beveiligd zijn van het cross-circuit overeenkomstig de eisen die daarvoor zijn gesteld door de sportcommissie van de motorsportbond. In dat geval is in beginsel de organisator van de motorcross voor de schade van de toeschouwers aansprakelijk.

Ongeschreven normen

Sport & spelregels 1

(judo-arrest)
Het enkele overtreden van spelregels waaronder regels ter bescherming van de veiligheid van de spelers, is niet om die reden reeds onrechtmatig, wel als er grove inbreuk is gemaakt op de spelregels.

(natrap-arrest).
De ene overtreding is de andere niet. Kleine overtredingen horen bij het spelrisico. De ernst van de overtreding zal doorslaggevend zijn. Hoe groter het risico op blessures, des te sneller zal het gedrag als onzorgvuldig worden aangerekend.

Uitlokking 1

Twee vrienden gaan eten in een chic restaurant en gedragen zich irritant en vervelend, zo sturen zij een aantal malen de wijnfles terug, nadat deze nagenoeg leeggedronken was en na nog wat studentikoos gedrag laten zij weten het niet eens te zijn met de rekening en willen het restaurant uitlopen, daarbij de indruk wekkend niet te willen betalen. De eigenaar probeert hen tegen te houden en ontstaat een schermutseling. Een van de niet betalende gasten krijgt een klap tegen het hoofd en komt met zijn hoofd tegen de deur, waardoor blijvend oorletsel ontstaat. De Hoge Raad oordeelt dat de gedraging van de restaurant eigenaar niet onrechtmatig is, omdat de klap door het irritante gedrag van de gast was uitgelokt.

Uitlokking 2

Uitlokking vormt geen excuus voor gedrag dat bepaalde grenzen van maatschappelijke normen overschrijdt, zoals de karatetrap van Eric Cantona, van manchester united tegen een supporter, nadat hij bijna de hele wedstrijd van deze supporter discriminerende opmerkingen had moeten aanhoren. Eric Cantona kreeg een schorsing.

Kortom, loopt u door schuld van een ander letsel op tijdens sportactiviteiten, laat uw claim dan op succes onderzoeken door de specialisten van de LetselHelpdesk. Bel 0800 – 0110 (gratis)