Moet ik rechtshulp inschakelen bij letsel?

Rechtshulp in een letselschadezaak is een must. Immers, een letselschadezaak is vaak zeer complex en gaat meestal via een lang traject. U, als slachtoffer, bent ongevraagd en niet voorbereid verwikkeld geraakt in een letselschadezaak en u heeft daardoor te maken met voor u onbekende regels en instanties. De wederpartij, meestal een verzekeraar, beschikt over gespecialiseerde juristen op dat gebied en kunnen u van alles voorhouden.

LetselHelpdesk adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij letselschade altijd een gespecialiseerde belangenbehartiger in te schakelen die enkel en alleen voor uw belangen opkomt. En voor de kosten hoeft u niet te vrezen. Immers, staat de aansprakelijkheid in uw zaak vast of is het te verwachten dat die aansprakelijkheid op korte termijn rond komt, dan kunnen alle kosten van buitengerechtelijke rechtshulp verhaald worden op de wederpartij. In feite is de door u genoten rechtshulp gratis.

Rechtshulp van LetselHelpdesk.nl

Het geven van juridische bijstand kan op vele rechtsgebieden geschieden. LetselHelpdesk.nl verleent uitsluitend bijstand op het complexe vakgebied ‘letselschade’ en ‘aansprakelijkheid’. Wij beperken ons tot deze vakgebieden om hierin juist als specialisten te kunnen optreden.

Het bijhouden van alle jurisprudentie voor uitsluitend deze vakgebieden is dermate omvangrijk en complex dat het voor niemand goed te doen is op meerdere rechtsgebieden deskundig te zijn en alle ontwikkelingen volledig te volgen. Juridische bijstand op het gebied van letselschade verwacht je ook uitsluitend van specialisten op dit vakgebied!

Wilt u gebruikmaken van rechsthulp? Neem contact op met LetselHelpdesk op   0800 – 0110  of vul direct het formulier in om de schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Terug naar overzicht